BÁO CÁO TỔNG KẾT HỌC NĂM HỌC 2021-2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023

Tháng Năm 15, 2022 6:18 chiều

    PHÒNG GD- ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNGTHUẬN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:     /BC-THQTH                              Quảng Thuận, ngày 15 tháng 5 năm 2022

 

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HỌC NĂM HỌC 2021-2022

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023

 

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022
 2. Đặc điểm tình hình

Trường Tiểu học Quảng Thuận nằm trên địa bàn phường Quảng Thuận, phía Đông giáp với Phường Quảng Phúc, phía Tây giáp với phường Ba Đồn, phía Nam giáp với Sông Gianh, phía Bắc giáp với phường Quảng Thọ.

          Dân cư phân bố khá đồng  đều, đời sống nhân dân nhìn chung được nâng lên, song vẫn còn một bộ phận người dân gặp khó khăn. Dân số hơn 7400 nhân khẩu. An ninh, chính trị trên địa bàn phường được giữ vững và ổn định; truyền thống lịch sử, văn hoá luôn được gìn giữ và phát huy với các lễ hội Giỗ tổ, kéo co, đánh trống 3/7,.. hàng năm đều được chính quyền và nhân dân tổ chức long trọng và thành kính.

          Kinh tế trên địa bàn phường chủ yếu tập trung ở hai nghề chính là nông nghiệp và dịch vụ; nghề nông vẫn chiếm đa số nên thu nhập của người dân thấp và không ổn định.

     Trong những năm học qua, dưới sự quan tâm sâu sát của Đảng uỷ, HĐND, UBND phường và sự hướng dẫn, chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã đã thúc đẩy nhà trường gặt hái được những kết quả giáo dục đáng khích lệ. Sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng với sự nỗ lực phấn đấu kiên trì, vượt qua khó khăn của cán bộ Quản lí, Giáo viên, Nhân viên nên giáo dục trong nhà trường từng bước phát triển toàn diện về quy mô, chất lượng và hiệu quả giáo dục.

– Cơ cấu tổ chức:

+ Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 36 (biên chế được giao: 34; hợp đồng thoả thuận: 02).

Trong đó:

          Quản lí: 2; giáo viên: 31 (BC: 30, Hợp đồng: 2); nhân viên: 3

+ Trình độ đào tạo: Đại học: 33; Cao đẳng: 02 ; Trung cấp: 1

+ Tổng số học sinh: 668 em/21 lớp.

– Các tổ chức trong nhà trường:

+ Chi bộ: 26 đảng viên (68,6%);

+ Công đoàn: 36 đoàn viên và lao động;

+ Đội viên: 272 em; Nhi đồng: 396 em.

 1. Thuận lợi

+ Nhà trư­ờng đ­ược s­ự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND phường và lãnh đạo Ngành, sự đồng tình ủng hộ của các ban ngành đoàn thể trong toàn phường, sự  đồng thuận của phụ huynh học sinh.

+ Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề; có trình độ chuyên môn và phư­ơng pháp giảng dạy khá vững vàng. Tập thể Hội đồng Sư phạm đoàn kết đồng sức, đồng lòng, tận tâm với học sinh và các phong trào của nhà trư­ờng.

+ Phong trào xã hội hoá giáo dục phát triển mạnh. Địa phư­ơng, các đoàn thể, các bậc phụ huynh học sinh quan tâm đến giáo dục, luôn có yêu cầu cao đối với nhà trường.

+ Nhà trư­ờng đã không ngừng phát huy truyền thống thi đua Dạy tốt – Học tốt: Trong nhiều năm liên tục Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và có nhiều giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp.

 1. Khó khăn:

+Trong năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, thời gian dạy học trực tuyến kéo dài, số lượng HS, GV bị lây nhiễm Covid-19 nhiều nên đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động dạy học cũng như chất lượng của nhà trường.

+ Một số học sinh do nhiều hoàn cảnh khác nhau năng lực tiếp thu chậm, khả năng tư duy hạn chế. Đặc biệt là HS TDP Cồn Kết (100% các em theo Đạo Thiên Chúa giáo) do đặc thù vùng cồn bãi, nên các em đi lại hết sức khó khăn đặc biệt là mùa mưa bão nên phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng GD của nhà trường.

+Năm học 2021-2022 nhà trường không huy động được nguồn lực từ phía phụ huynh học sinh, bên cạnh đó nguồn ngân sách của địa phương đầu tư cho giáo dục lại có hạn chính vì vậy việc tăng trưởng CSVC phục vụ cho công tác dạy học hết sức khó khăn.

 1. Kết quả đạt được:
 2. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của đơn vị

       Nhà trường đã bám sát các công văn hướng dẫn các cấp như:  Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

 

Căn cứ Hướng dẫn số 3636/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2021 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 2901/SGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về việc Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số175 /PGDĐT ngày 21/9/2021 của Phòng GD&ĐT thị xã về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

       Căn cứ Kế hoạch năm học 2021-2022 của Trường tiểu học Quảng Thuận;

Nhà trường đã  quán triệt sâu sắc tinh thần, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ năm học 2021- 2022. Chỉ đạo chặt chẽ công tác dạy học, đảm bảo dạy học đúng, đủ nội dung, kiến thức, kỹ năng; đổi mới phượng pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Đặc biệt việc dạy học lớp 1 theo chương trình GDPT 2018. Tiếp tục đánh giá học sinh sát thực, đúng, đủ, công bằng, khách quan và toàn diện theo Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT bổ sung, sửa đổi Thông tư 30 về đánh giá HS tiểu học, Thông tư 27/2020 về đánh giá HSTH (áp dụng cho HS lớp 1,2 từ năm học 2020-2021).

– Đổi mới quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tiếp tục triển khai sâu rộng các

 1. Kết quả thực hiện các vận động và phong trào thi đua:

    Trong năm học 2021-2022 nhà trường  tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua cụ thể: Cuộc vân động: “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, an toàn và môi trường sư phạm thân thiện, tích cực”; phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác do ngành phát động.

   Kết quả: Các cuộc vận động và phong trào thi đua đều xếp loại Tốt và Xuất sắc. Qua việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua đã thức đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.        

 

 

 1. Quy mô phát triển giáo dục, củng cố nâng cao chất lượng phổ cập.

3.1 Quy mô phát triển trường lớp, học sinh.

 

Khối

lớp

TS lớp TS HS HSKT học

 hoà nhập

Học

2 buổi/ngày

Học

Tiếng Anh

Học Tin học
Số Lớp HS Số Lớp HS Lớp HS
1 4 149 0 4 122 4 149    
2 4 119 4 4 127 4 119    
3 5 128 2 5 163 4 128 4 128
4 5 160 3 4 112 5 160 5 160
5 4 112 4 3 89 4 112 4 112
Cộng 21 668 13 20 613 21 668 13  

      3.2. Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập.

    * Giữ vững số lượng 100% (668/668 HS)

          – Tỷ lệ chuyên cần của học sinh đạt 99,8%.

          – Không có học sinh bỏ học giữa chừng.

    * Đạt PCGDTH xóa mù chữ mức độ 3.

           – Huy động trẻ đúng độ tuổi đạt 100%; trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%.

           – Lên lớp đợt 1: 662/668 chiếm tỷ lệ 99,5%

           – Hoàn thành CTTH 112/112 em đạt 100%.

    * Biện pháp:

          – Đầu năm học nhà trường đã tập trung điều tra các độ tuổi và cập nhật vào sổ phổ cập. Đặc biệt coi trọng việc tuyển sinh lớp 1 ở các TDP. Tiến hành điều tra trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

          – Giao chỉ tiêu số lượng, chất lượng cho các lớp ngay từ đầu năm học (có biên bản chuyển giao cụ thể).

          – Theo dõi chặt chẽ tình hình HS đi học, mức độ chuyên cần.

          – Giáo viên có sổ theo dõi, điều tra HS có hoàn cảnh khó khăn để động viên các em về mọi mặt trong quá trình học tập tại lớp.

           – Nêu gương người tốt, việc tốt, gương khắc phụ khó khăn trong học tập để các em noi theo.

          – Việc tổ chức học 2 buổi/ ngày được thực hiện một cách chặt chẽ. Chỉ đạo việc dạy 2 buổi/ ngày một cách sát đúng (từ soạn giảng, nhận xét, chấm chữa, đến đánh giá học sinh theo Thông tư 22, Thông tư 27/TT-BGD&ĐT về ĐGHSTH). Tập trung giúp đỡ HS yếu các kỹ năng học tập trong buổi học thứ hai.

 1. 4. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:

          Đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm đã được Chi bộ, Hội đồng sư phạm nhà trường đặt lên hàng đầu. Vào đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho CB, GV, NV học tập Chỉ thị, nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở và Phòng GD-ĐT. Đặc biệt là công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ GV dạy lớp 1,2 theo CTGDPT 2018. Tất cả các nội dung văn bản, quy chế chuyên môn đều được phổ biến tận CB, GV, NV. Nhà trường đã bố trí phân công phần hành cho GV hợp lý; sắp xếp thời khóa biểu chính xác, khoa học, thực hiện nghiêm túc và đồng bộ.

Thường xuyên phát động và quán triệt trong GV về đổi mới phương pháp dạy học. Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi, giúp đỡ HS yếu. Coi trọng việc sinh hoạt tổ chuyên môn, lấy tổ chuyên môn làm nòng cốt trong bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ. Tiến hành thao giảng, thực tập, kiến tập, dạy chuyên đề nhằm đúc rút kinh nghiệm, thống nhất phương pháp, hình thức dạy học các môn học trong toàn trường.

            Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc dạy học theo nội dung, chương trình đã quy định; tích hợp nội dung giáo dục địa phương, An toàn giao thông, GDPTTN Bom mìn, phòng tránh tai nạn đuối nước… vào dạy học. Gắn nội dung dạy học với thực tế cuộc sống của học sinh, học trải nghiệm.

          Gắn nội dung dạy học với các cuộc vận động, các phong trào thi đua một cách thiết thực và hiệu quả, gắn liền với các cuộc vận động, phong trào thi đua như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, an toàn,.. ”…

– Thực hiện dạy học 10 buổi/ tuần, dạy đủ các môn học theo qui định.

– Trong quá trình giáo dục, Nhà trường đã quan tâm đúng mức đến công tác Đội, Y tế học đường, hoạt động của chi hội Chữ thập đỏ, chi Hội khuyến học, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái.

       + Tăng cường chỉ đạo công tác dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

      Tuy bị anh hưởng tác động mạnh của đại dịch Covid-19 song với chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid-19, duy trì chất lượng GD toàn diện”

           – Trong năm học, Ban giám hiệu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để tổ chức các hoạt động giáo dục có nền nếp và hiệu quả. Xây dựng và triển khai kế hoạch kịp thời theo tháng, tuần, ngày. Ngoài kế hoạch chung cho toàn trường còn có kế hoạch chi tiết cho các phần hành, tổ chuyên môn, cá nhân. Đặc biệt là việc chỉ đạo dạy học trực tuyến khi dịch bùng phát.

          – Xây dựng các quy chế, nội quy, biểu điểm thi đua trong CB, GV, NV, HS.

          – Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, triển khai thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc, đúng tiến độ.

          – Luôn động viên các giáo viên có tay nghề vững vàng giúp đỡ các giáo viên mới vào nghề một cách thường xuyên. Yêu cầu GV, NV tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, công tác chuyên môn và phần hành. Giờ thao giảng, thực tập, kiểm tra toàn diện, dạy chuyên đề bắt buộc phải có ứng dụng CNTT, chú trọng phần mềm Power point và các phần mềm tiện ích khác.

– Thực hiện quy chế chuyên môn một cách nghiêm túc, kiểm tra định kỳ, thường xuyên, bất thường đối với 100% GV, NV trong nhà trường. Có nhận xét, đánh giá kịp thời, công bằng, sát đúng.

*Tổ chức các Hội thi trong GV và HS

           +Đối với GV: Năm học 2021-2022 toàn ngành không tổ chức thi GVDG song nhà trường cũng đã phát động phong trào “Thi đua Dạy tốt – Học tốt”  dù trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

          +Đối với HS: tham gia các cuộc thi như: Giải thể thao HS, TNTT, TNTV, IOE các cấp.        

Qua mỗi Hội thi nhà trường đã tổ chức đánh giá, tổng kết và trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao. Từ đó tạo được phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” sôi nổi trong GV và HS.

+ Kết quả chất lượng như sau:

+ Chất lượng đại trà:

          – HTXS:  282em, chiếm tỷ lệ: 42,2%

          – HTT: 200 em: chiếm tỷ lệ: 29,9%

            – Khen thưởng cuối năm: 482 em chiếm tỷ lệ:  72,1%

         + Về chất lượng mũi nhọn:

         -Giải thể thao học sinh đạt 5 giải cấp Thị (01 giải Nhất; 01 giải Nhì, 03 giải Ba)

         -Trạng Nguyên Toàn tài: có 5 giải cấp tỉnh (01 giải Nhất, 04 giải Nhì); 01 giải Khuyến khích cấp quốc gia.

         -Trạng Nguyên Tiếng Việt: có 8 giải cấp Tỉnh (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 5 giải KK).

        -IOE (Tiếng Anh qua mạng): Đạt 5 giả cấp thị, 04 giải cấp tỉnh và 04 giải cấp Quốc gia (01 giải Nhì,03 giải Ba)

            Tổng cộng: Trong năm học đạt 32 giải trong đó: cấp Thị: 10 giải; cấp Tỉnh: 17 giải; cấp QG:  05 giải Nhà trường được Phòng GD&ĐT đánh giá là những trường nằm trong tốp đầu về chất lượng mũi nhọn.

 

 

 

 

 1.     Công tác kiểm định chất lượng và kiểm tra nội bộ trường học:

           Việc kiểm định chất lượng và trường CQG nhà trường đã bám sát Thông tư 17/2018 của bộ GD&ĐT  thực hiện công tác tự đánh giá, xây dựng hồ sơ, thu thập minh chứng đồng thời đưa ra những giải pháp cải tiến chất lượng phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thành các mục tiêu giáo dục đã đề ra.

           Tiến hành kiểm tra hồ sơ: Giáo án, sổ giáo viên chủ nhiệm, sổ theo dõi chất lượng, sổ chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng thường  xuyên và các loại hồ sơ khác.

– Kết quả kiểm tra như sau:

          + Kiểm tra toàn diện GV và NV: 33/33 đ/c, đạt tỷ lệ 100% giáo viên và nhân viên được kiểm tra.

          + Kiểm tra chuyên đề:  Có 100% GV, NV được kiểm tra chuyên đề; mỗi giáo viên, nhân viên được kiểm tra 3 chuyên đề trở lên/ học kì.

          + Kiểm tra dự giờ 298 tiết. Xếp tốt 257 (86,6%), khá 41 tiết (13,4%), đạt yêu cầu 0 tiết.

          +Kiểm tra nền nếp dạy học, thực hiện các nội quy, quy định của cấp trên và nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh học đường, công tác an toàn giao thông, an toàn trường học,…

 1. Xây dựng và nâng cao chất lượng CBQL, giáo viên và nhân viên

Nhà trường xác định việc xây dựng và nâng cao chất lượng CBQL, GV, NV là nhiệm vụ hết sức quan trọng là yếu tố quyết định sự thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học, chính vì vậy trong quá trình chỉ đạo và thực hiện nhà trường đã bám sát các công văn, hướng dẫn của Nhà nước và của ngành để phổ biến đến toàn thể CB, GV và NV như: Chuẩn HT, P.HT (theo TT14/2018/BGD ĐT quy định chuẩn HT các cơ sở GD phổ thông), Chuẩn nghề nghiệp GVTH (theo TT20/2018 của Bộ GD&ĐT), chuẩn đánh giá xếp loại CC, VC (Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, phân loại CB, CC, VC). Bên cạnh đó nhà trường đã chú trọng công tác tập huấn và tự bồi dưỡng của GV, NV từ đó mỗi một CB, GV tự rèn luyện, tự bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý của cán bộ,…từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt nhà trường đã phân công GV tham gia bồi dưỡng  tìm hiểu chương trình giáo dục tổng  thể 2018, phương pháp dạy học lớp 1,2 theo chương trình GDPT mới qua đó giúp GV nắm bắt và thực hiện dạy học theo yêu cầu của chương trình mới.

 1. Tăng trưởng CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy học và công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Trong năm học 2021-2022 nhà trường đã được UBND phường đầu tư xây dựng lại hệ thống cổng trường, hàng rào, thay thế phần mái các phòng học cũ với tổng số kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Riêng phần huy động nguồn XHX trong phụ huynh để tăng trưởng CSVC không thực hiện được do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên công tác mua sắm nhiều khó khăn. Hiện tại nhà trường còn nợ 100 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi cho HS.

 1. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể:

    Nhà trường xác định công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể là hết sức qua trọng là nguyên lý nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc phối hợp để giáo dục HS. Trong quá trình giáo dục nhà trường luôn giữ mối quan hệ và liên lạc với phụ huynh học sinh nhằm có thông tin hai chiều về HS từ đó hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình các em. Qua đó để động viên, quan tâm và chia sẽ với  những HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên trong học tập.

     Bên cạnh đó nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với Hội Khuyến học phường, Hội Cựu giáo chức, Đoàn Thanh niên,.. để tổ chức tham hỏi, tặng quà cho những HS đạt thành tích cao trong học tập,  những HS có HCKK vươn lên học tốt,.. vào dịp Khai giảng năm học mới hoặc Tổng kết năm học qua đó để thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài trong nhà trường.

    Ngoài ra nhà trường đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và Công an phường để thực hiện phong trào an toàn an ninh trường học như: Cổng trường an toàn bằng cách nhắc nhở phụ huynh  bỏ xe ngăn nắp, phân luồng giao thông thời điểm HS bãi học nhằm đảm bảo tốt công tác an toàn an ninh ở trường học.

 1. Công tác xếp loại đội ngũ, thi đua khen thưởng năm học

+Về cá nhân:

* Xếp loại năng lực sư phạm GV được đánh giá theo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học:

– Tốt : 18 Đ/c  đạt tỷ lệ  64,3 % .

–  Khá:  10 Đ/c đạt tỷ lệ  35,7%.

– Đạt: 0 đ/c

      * Đánh giá phân loại viên chức:

       + HTXSNV:  12  Đ/c (36,3%)

       + HTTNV: 18 Đ/c (54,6% )

         + HTNV:  3 Đ/c (9,1%)

        * Về danh hiệu thi đua:

           – LĐTT: Đề nghị cấp trên công nhận 30 đ/c

           – CSTĐCS: Đề nghị cấp trên công nhận 5đ/c      

         + Về tập thể các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:

– Tổ TTLĐXS: 1 tổ (Tổ 5)

– Tổ LĐTT: 3 tổ (Tổ 1,2; Tổ 3,4;  Tổ VP)

– Chi bộ nhà trường: Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

– Công đoàn: VMXS đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen

– Liên đội: VMXS đề nghị Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen

– Nhà trường: Đề nghị công nhận TTLĐXS và UBND thị xã tặng Giấy khen

III. Đánh giá chung:

1.Ưu điểm:

        Trong điều kiện Covid -19 diễn biến hết sức phức tạp song với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và duy trì tốt chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn” nhà trường đã bám sát hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học các cấp từ đó xây dựng các chỉ tiêu và các giải pháp phù hợp, sát với tình thực tế của nhà trường  trong từng thời điểm chính vì vậy năm học 2021-2022 nhà trường đã hoàn thành tháng lợi các mục tiêu đã đề ra trong đầu năm học. Cụ thể:

        Duy trì tốt và có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành đề ra, thực hiện tốt công tác PCGDTH. Chất lượng GD toàn diện tiếp tục được củng cố. Chất lượng mũi nhọn được duy trì, phát triển  và nằm trong tốp đầu của cấp TH thị xã.

 1. Nhược điểm:

Trong năm học do tình hình dịch bệnh kéo dài, việc dạy học trực tuyến nhiều nên kĩ năng viết của một số HS còn yếu, đặc biệt là HS lớp 1.

Bên cạnh phần lớn giáo viên đã tích đổi mới PPDH thì còn một số ít chưa thực sự tích cực trong việc đổi mới PPDH (đặc biệt là việc ứng dụng CNTT vào dạy học). Ý thức tự học, tự bồi dưỡng vẫn còn nhiều hạn chế. Trong năm học vẫn còn một số HS đánh giá chưa hoàn thành chiếm tỉ lệ 0,5%.

Trong năm học số lượng HS đạt giải các cấp chiếm tỉ lệ cao song giải thể thao HS chưa có giải cấp tỉnh.

Việc huy động nguồn XHH trong phụ huynh HS để tăng trưởng CSVC không thực hiện được nên việc tăng trưởng CSVC phục vụ cho công tác dạy và học gặp rất nhiều khó khăn.

 1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023

I.Đặc điểm tình hình:

1.Thuận lợi:

+Nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương trong việc tăng trưởng CSVC cũng như công tác chỉ đạo về mục tiêu giáo dục đối với nhà trường.

+Phụ huynh phần lớn quan tâm đến việc học tập của con em, phối hợp cùng nhà trường để chăm lo mọi điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học.

+Đội ngũ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng  tạo trong dạy học. GV đã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2.Khó khăn:

+Số lượng HS ngày càng tăng, CSVC phục vụ cho việc dạy và học gặp nhiều khó khăn như phòng học, bàn ghế học sinh, nhà vệ sinh,…

3.Về cơ cấu tổ chức nhà trường:

+Tổng số CB, GV, NV hiện tại biên chế được giao 34

+Tổng số HS toàn trường dự kiến 695 em/21 lớp.

 1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:

          1.Nhà trường thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ vừa tổ chức dạy học, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn ngành; Mỗi CBQL, GV, NV nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện yêu cầu đổi mới về công tác quản lý, đổi mới PPDH, cách đánh giá HS, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo” theo tinh thần Nghị Quyết 29 BCH TWĐảng và Chương trình GDPT mới 2018.

 1. Đảm bảo duy trì tốt số lượng HS, huy động 100% HS trong độ tuổi đến trường (kể cả HSKT); duy trì và giữ vững PCGDTH, XMC mức độ 3.
 2. Có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường GD kĩ năng cho HS nhằm nâng cao chất lượng đại trà, chú trọng chất lượng mũi nhọn đặc biệt quan tâm chất lượng dạy học đối với môn Tiếng Anh, Tin học và CN.
 3. Nghiêm túc đánh giá việc tổ chức thực hiện dạy học lớp 1,2 sau hai năm triển khai đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho việc thực hiện dạy học lớp 3 theo chương trình GDPT mới (từ công tác tập huấn, CSVC, TBDH,…).
 4. Tiếp tục rà soát CSVC để tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với BĐCMHS để tăng trưởng CSVC để đảm bảo việc đổi mới và nâng cao chất lượng GD đồng thời bám sát  từng tiêu chí theo Tiêu chuẩn quy định của TT17/2018 Bộ GD&ĐT về Kiểm định chất lượng và chuẩn Quốc gia, Thông tư 13, 14 của Bộ GD&ĐT về CSVC nhằm duy trì và giữ vững trường đạt KĐCL mức 3, CQG mức độ 2 và chuẩn bị cho việc kiểm tra và công nhận lại năm 2025.
 5. Giải pháp thực hiện:

1.Tuyên truyền trong CB,GV, NV, PH , HS về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế cũng như mục đích, yêu cầu, nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua. Tiến hành cho các cá nhân, tập thể trong nhà trường đăng ký và ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua. Sau mỗi đợt thi đua đều tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá rút kinh nghiệm và khen thưởng cho những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao để động viên khích lệ phong trào.

  Tiếp tục tuyên truyền trong phụ huynh, học sinh và GV về việc đổi mới chương trình giáo dục theo chương trình GDPT mới thực hiện lớp 3 trong năm học 2022-2023.Triển khai tập huấn  có hiệu quả việc đổi mới PPDH theo chương trình GDPT mới cho CB, GV theo kế hoạch của ngành và của nhà trường.       

 1. Tiến hành điều tra HS theo độ tuổi chính xác, nhập dữ liệu vào phần mềm PCGD, XMC kịp thời. Đánh giá công tác PCGD, XMC theo Nghị định 20/2014 của Chính phủ về PCGD, XMC.

   Có nhiều chế độ nhằm giảm bớt khó khăn cho những HS thuộc hộ nghèo, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như miễn giảm các loại đóng góp trong nhà trường, kêu gọi các nhà hảo tâm để hỗ trợ các suất quà về vật chất cũng như động viên về tinh thần để các em yên tâm đến trường.

 1. Phát huy vai trò của tổ chuyên môn trong việc đổi mới PPDH, giao quyền cho TT chuyên môn lên kế hoạch SHCM theo định kì, cho các thành viên trong tổ đăng ký các chuyên đề để thể hiện trong các buổi sinh hoạt một cách có hiệu quả. Giáo viên chủ nhiệm kết hợp Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động GDNGLL nhằm giáo dục kĩ năng cho HS qua đó góp phần nâng cáo chất lượng GD toàn diện.

   Đối với công tác bồi dưỡng HSG, HSNK, phải phát hiện ra những HSG, HSNK để bồi dưỡng ngay trong quá trình dạy học. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho GV trực tiếp bồi dưỡng như thời gian, động viên bằng vật chất, tinh thần để GV bồi dưỡng phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Bên cạnh đó nhà trường cũng phải xây dựng quy chế khen thưởng xứng đáng cho GV, HS đạt giải trong các kì thi để động viên và khích lệ cả thầy và trò.

 1. Tiếp tục rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn chuẩn của trường chuẩn Quốc gia mức độ II, những yêu cầu về CSVC đáp ứng yêu cầu dạy và theo Thông tư 13, 14 của Bộ GD&ĐT để từ đó có những giải pháp cải tiến chất lượng, phát huy những điểm mạnh và hạn chế các điểm yếu.Bên cạnh đó tranh thủ sự đồng tình, hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường như Hội phụ huynh, địa phương, các nhà hảo tâm để đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời tăng trưởng CSVC các hạng mục chưa đảm bảo nhằm xây dựng vững chắc các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo chương trình GDPT mới.
 2. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

          – Hiện tại theo quy định mới về trường CQG và chương trình GDPT 2018 nhà trường còn thiếu một số trình như phòng dạy học Khoa học công nghệ, phòng đa chức năng, nhà vệ sinh còn thiếu so với nhu cầu của HS (theo quy định mới từ 25-30HS/bệ xí). Như vậy để đáp ứng nhu cầu cho HS và theo quy định thì nhà trường còn thiếu khoảng 10-15 bệ xí cho HS.

– Hiện tại hệ thống cửa sổ, cửa chính của 3 phòng học tầng 1(khối  lớp 4) và văn phòng nhà trường đã bị hỏng do bị mối ăn nên đề nghị địa phương tiếp tục nghiên cứu để khắc phục sửa chữa trong hè 2022.

 

 

 1. KẾT LUẬN

Trong năm học, với sự nỗ lực phấn đấu của Hội đồng sư phạm, học sinh nhà trường, được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Phòng GD&ĐT thị xã, Đảng uỷ, UBND phường Quảng Thuận, Hội cha mẹ học sinh và các tổ chức ban ngành, đoàn thể khác; Trư­­ờng Tiểu học Quảng  Thuận đã cơ bản đạt đư­ợc những chỉ tiêu đề ra trong năm học.

Trong năm học tiếp theo, Nhà trư­ờng tiếp tục khắc phục những hạn chế, phát huy điểm mạnh để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm học 2022- 2023.

                                                                                                                           

  Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT

– Lưu: VP                                   

                                       

                                     Phan Tiến Lâm