KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN XUẤT SẮC NĂM 2018

Tháng Mười Hai 10, 2018 9:40 sáng

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                TRƯỜNG TH QUẢNG THUẬN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /KH – TV                                                 Quảng Thuận, ngày 9 tháng 9 năm 2018

 

                                                  KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN XUẤT SẮC

 

 1. SỰ CẦN THIẾT ĐỂ XÂY DỰNG THƯ VIỆN XUẤT SẮC:

Thư viện là linh hồn của trường học – nơi hội tụ kiến thức, tri thức của loài người giúp cho Thầy và Trò nhà trường không chỉ dạy tốt, học tốt mà còn mở mang trí óc, bồi đắp nhân cách, xây dựng nền tảng văn hóa cho mỗi cá nhân. Xây dựng thư viện trường đạt chuẩn là yêu cầu quan trọng cần thiết trong việc nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay. Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Hơn thế nữa để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tinh thần độc lập trong suy nghĩ sáng tạo, nâng cao năng lực tự học của học sinh và thực hiện tốt 3 cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “ Hai không”; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có hiệu quả để tiến đến xây dựng “thư viện thân thiện”là một yêu cầu tất yếu của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

Căn cứ Quyết Định số 01/ 2003/QĐ-BGD&ĐT Quyết Định của BGD&ĐT ngày 2 tháng 1 năm 2003 V/v ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

Căn cứ nhiệm vụ năm học của trường TH Quảng Thuận năm học 2018 – 2019 , cũng như kết quả đạt được của thư viện trường đến thời điểm hiện tại;

Đáp ứng nhu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, giúp cho Thầy và Trò nhà trường không chỉ dạy tốt, học tốt mà còn mở mang trí óc, bồi đắp nhân cách, xây dựng nền tảng văn hoá cho mỗi cá nhân.

III. NỘI DUNG XÂY DỰNG THƯ VIỆN TRƯỜNG  XUẤT SẮC.

 1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Qua kết quả tự kiểm tra đánh giá cụ thể, chi tiết thực trạng của thư viện trường theo các tiêu chuẩn quy định thư viện trường đạt chuẩn của Bộ GD&ĐT, thư viện trường TH Quảng Thuận đã đạt được những kết quả cao. Cụ thể như sau:

1.TIÊU CHUẨN 1: Về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa.

1.1. Tủ sách giáo khoa  dùng chung: Gồm 4.187 bản

– Đối với học sinh: Đảm bảo 1 HS/bộ. Đạt tỷ lệ 100%.

– Đối với giáo viên: Có đủ sách giáo khoa cho giáo viên giảng dạy (1 bộ/ 1GV).

– Ngoài ra thư viện còn dự trữ mỗi tên sách có 5 bản cho giáo viên dạy bộ môn đó.

 1.2. Sách nghiệp vụ của giáo viên: 988 bản

1.3. Sách tham khảo: 15.657 bản.

– Chất lượng sách tham khảo bổ sung: Nội dung bám sát với chương trình giảng dạy và chiếm tỷ lệ đa số.

1.4. Báo, tạp chí:

– Số tạp chí, báo đặt hàng tuần, hàng tháng:  4 loại. Giáo viên  truy cập và đọc báo, tạp chí qua mạng

 1. TIÊU CHUẨN 2: Về cơ sở vật chất.

Vị trí phòng thư viện đặt ở trung tâm trường nên rất thuận lợi cho việc mượn sách, đọc sách của tất cả giáo viên và học sinh, có phòng đọc dành riêng cho giáo viên và học sinh, đảm bảo đủ ánh sáng, có chỗ ngồi cho cán bộ thư viện.

– Tổng diện tích thư viện 120m2, trong đó diện tích kho 55m2, diện tích phòng đọc 65m2.

– Số chỗ ngồi cho giáo viên là 30 chỗ và 35 chỗ ngồi đọc sách cho học sinh.

– Có trang bị máy tính và kết nối mạng Internet.

– Các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho thư viện khá đầy đủ, được sắp xếp khoa học, gồm:

+ Giá để sách:         25 cái.

+ Tủ giới thiệu sách: 04 cái.

+ Tủ mục lục:            01 cái.

 1. 3. TIÊU CHUẨN 3: Kỹ thuật nghiệp vụ.
 2. Nghiệp vụ thư viện:

Thực hiện đầy đủ các loại sổ theo quy định, gồm có:

 • Sổ đăng ký tổng quát.
 • Sổ đăng ký cá biệt: tham khảo, nghiệp vụ, thiếu nhi.
 • Sổ đăng ký sách giáo khoa.
 • Sổ đăng ký báo, tạp chí.
 • Sổ kế hoạch năm, tháng, tuần.
 • Sổ cho giáo viên mượn sách.
 • Sổ cho học sinh mượn sách.

Các loại hồ sơ khác: hồ sơ kiểm kê và thanh lý, công văn đi, đến…

Nhìn chung hầu hết các loại sổ được ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác. Các loại sách, ấn phẩm được đăng ký mô tả, phân loại rõ ràng, kho sách được sắp xếp hợp lý, đúng nghiệp vụ.

 1. Hướng dẫn sử dụng thư viện:

– Có nội quy thư viện, lịch mở cửa, bảng hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng tài liệu và sách ở thư viện.

– Có biểu đồ phát triển kho sách.

 1. TIÊU CHUẨN 4: Tổ chức và hoạt động.

–  Tổ chức quản lý:

+ Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch phát triển thư viện lồng vào kế hoạch chung của nhà trường và trực tiếp chỉ đạo công tác thư viện trường học. Tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch; vận hành hoạt động thư viện đúng quỹ đạo, thực hiện kế hoạch xây dựng thư viện đạt chuẩn.

+ Cán bộ làm công tác thư viện: Chuyên trách.

+ Mạng lưới cộng tác viên thư viện: Được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng với đầy đủ các thành phần.

–  Kế hoạch kinh phí hoạt động:

+ Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách cấp để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo theo danh mục quy định.

+ Tổ chức cho học sinh đọc và mượn sách vào các ngày học trong tuần. Thư viện đã thu hút 100% giáo viên và 95% học sinh tham gia sử dụng sách thư viện.

+ Thực hiện giới thiệu sách mới kịp thời ( khi có nguồn sách mới) thông qua các lần họp lệ, bản tin, giới thiệu trực tiếp trước giáo viên và học sinh buổi sinh hoạt dưới cờ do tổ cộng tác viên thực hiện.

 1. 5. TIÊU CHUẨN 5: Quản lý thư viện.

–  Hiệu trưởng trực tiếp quản lý; phân công Phó hiệu trưởng phụ trách thường trực mảng thư viện trường học, thực hiện kiểm tra theo kế hoạch.

–  Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện ( kế hoạch năm, tháng, tuần) căn cứ vào kế hoạch hoạt động của nhà trường, phù hợp điều kiện thực tế của trường.

–  Thực hiện kiểm kê thư viện hàng năm và tiến hành thanh lý các loại sách báo theo quy định.

 1.        PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THƯ VIỆN XUẤT SẮC:

–  Tiếp tục giữ vững những kết quả đạt được trong thời gian qua, củng cố, khắc phục những tồn tại đưa hoạt động thư viện đi vào nề nếp.

–  Hoàn thiện các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.

–  Tổ chức kiểm tra, kiểm kê, báo cáo số liệu hoạt động của thư viện.

–  Đề xuất mua sắm thêm các loại dụng cụ phục vụ thư viện, các loại đầu sách, báo cần thiết theo quy định.

–  Đề xuất với Ban đại diện Cha, Mẹ học sinh, các Mạnh thường quân hỗ trợ một phần kinh phí để mua sắm thêm trang thiết bị dạy học và bổ sung thêm đầu sách cho thư viện.

–  Tiếp tục thực hiện quyên góp sách, báo cũ từ phía học sinh để bổ sung nguồn sách cho thư viện giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiếu sách học; duy trì các hoạt động giới thiệu sách mới, tủ sách lưu động.

–   Kiểm tra thư viện thường xuyên, định kỳ.

 1. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

– Công tác thư viện trường học cần có sự chỉ đạo chặt chẽ thống nhất của Ban giám hiệu, cụ thể kế hoạch thư viện phải được xây dựng một cách chi tiết trong nhiệm vụ năm học và được thông qua trước toàn trường.

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên, học sinh về vai trò nâng cao chất lượng giáo dục của thư viện thiết bị trường học.

– Phải có sự phối hợp chặt chẽ và có trách nhiệm của CB- GV- NV, tổ cộng tác viên; việc thực hiện tốt nội quy thư viện của học sinh khi mượn và trả sách.

– Cán bộ thủ thư phải thực hiện tốt chức năng, vai trò, nhiệm vụ của mình: nắm bắt kịp thời các văn bản của lãnh đạo các cấp, vận dụng các loại văn bản vào công việc một cách có hiệu quả nhất. Hoàn thiện các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.

– Cán bộ phụ trách thư viện làm tốt công tác kế hoạch, công tác tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về lĩnh vực thư viện thiết bị.

– Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học trong nhà trường; quản lý và kiểm kê tài sản, cập nhật vào sổ đúng thời gian quy định./.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                               NHÂN VIÊN THƯ VIỆN

 

 

 

Phạm Thị Diệu Hương                                                                 Trương Thị Thu Hiền