KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI HS TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Ba 15, 2018 4:06 chiều

PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG TH QUẢNG THUẬN                            Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số:   /KH – TH                                                 Quảng Thuận, ngày 9 tháng 3 năm 2018.

 

                                         KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY HỘI HS TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018

 

          Căn vứ Công văn số 395/PGDĐT – GDTH của Phòng GD & ĐT ngày 4 tháng 12 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức Ngày hội  học sinh Tiểu học năm học 2017 – 2018, Trường tiểu học Quảng Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội học sinh Tiểu học năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. Mục đích:

Ngày hội là hoạt động thiết thực hỗ trợ dạy học và giáo dục ở các trường tiểu học, tạo sân chơi bổ ích nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cần thiết, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh;

Thông qua các hoạt động, đánh giá kết quả dạy học các môn học và nội dung Giáo dục địa phương, giáo dục kĩ năng sống trong nhà trường;

Góp phần nâng cao nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho học sinh; thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp của gia đình và xã hội trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.

  1. Yêu cầu:

Ngày hội được tổ chức nhằm tạo điều kiện để tất cả học sinh của các lớp được tham gia, tạo không khí vui tươi hào hứng, phát huy được sự sáng tạo, nhiệt tình của CBQL nhà trường và đội ngũ giáo viên trong việc tổ chức Ngày hội; thu hút sự quan tâm, tham gia, phối hợp của phụ huynh và học sinh.

Ngày hội được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, có ý nghĩa thiết thực, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, vui chơi, rèn luyện thể chất và các kĩ năng cho học sinh.

  1. Đối tượng tham dự:

Tất cả học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 5 đều được tham gia theo năng lực, sở thích của các em và theo kế hoạch của nhà trường.

  1. Nội dung, hình thức ngày hội.

– Tổ chức theo hình thức: Hái hoa dân chủ … để học sinh tìm hiểu kiến thức các môn học : Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng Anh, nội dung giáo dục địa phương, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu…giúp các em nâng cao hiểu biết, có điều kiện vận dụng hiểu biết của bản thân vào cuộc sống hàng ngày (mỗi lớp chọn 1 HS tham gia nội dung này)

– Các hoạt động thể thao, vui chơi: Tổ chức các trò chơi như: Kéo co, đổ nước vào chai, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống,…cho tất cả các khối lớp và tất cả các HS đều được tham gia.

– Thi Nét chữ – Nết người: Thời gian viết 35 – 40 phút (Bút viết màu mực xanh hặc đen, học sinh có thể viết theo kiểu chữ nghiêng hoặc đứng). Mỗi HS viết 01 bài theo đề ra của nhà trường.

  1. Thời gian, địa điểm Ngày hội:
  2. Thời gian:

          + Buổi sáng: – 7h: Khai mạc.

– 7h40 phút – 8h20 phút: Tổ chức thi Hái hoa dân chủ.

– 8h30 phút – 9h10 phút: Thi Nét chữ – Nết người.

– 9 h15 phút – 11h: Chấm bài viết.

+ Buổi chiều:  – 14h – 16h: Các hoạt động thể thao, vui chơi.

–  16h 10phút: Tổng kết ngày hội.

  1. Địa điểm: Tại sân trường.
  2. Cơ cấu giải thưởng:

+ Ở phần thi Hái hoa dân chủ: Mỗi HS trả lời đúng đáp án của câu hỏi được nhận 01 phần quà của BTC.

+ Phần thi Trò chơi dân gian: BTC trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội đạt giải ở các khối lớp.

+ Phần thi: Nét chữ – Nết người: BTC trao giải Nhất, Nhì, Ba cho những bài viết đúng và đẹp ở các khối lớp.

  1. Tổ chức thực hiện:

           Căn cứ tình hình của nhà trường để triển khai thực hiện Ngày hội học sinh tiểu học linh hoạt, phát huy sự sáng tạo của đội ngũ, học sinh; thu hút được sự quan tâm của phụ huynh học sinh và toàn xã hội, đặc biệt chú ý đảm bảo tất cả học sinh đều được tham gia ngày hội cấp trường với không khí, tinh thần thực sự là ngày hội của các em.

– Xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở bám sát kế hoạch của các cấp. Các bộ phận được phân công chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công trong ngày hội./.

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

– Như kính gửi;

– Lưu: VP.

Phan Tiến Lâm