DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THUẬN NĂM HỌC 2016 – 2017.

Tháng Mười Hai 14, 2016 10:16 sáng
STT Tên Chức vụ Số điện thoại Ngày sinh Chế độ lao động Chuyên môn
1 Phan Tiến Lâm Hiệu trưởng 1237567599 26/03/1980 Biên chế ĐH.Tiểu học
2 Phạm Thị Diệu Hương Phó hiệu trưởng 944479534 03/08/1978 Biên chế ĐH.Tiểu học
3 Nguyễn Thị Thực Giáo viên 917728037 15/04/1974 Biên chế ĐH.Tiểu học
4 Phan Thị Vân Giáo viên 915388034 15/08/1966 Biên chế CĐ.Tiểu học
5 Trương Thị Lệ Hằng Giáo viên 949521075 10/10/1978 Biên chế ĐH.Tiểu học
6 Đoàn Thị Thu Hà Giáo viên 942812585 07/04/1978 Biên chế ĐH.Tiểu học
7 Đoàn Thị Lệ Hà Giáo viên 915068788 23/05/1979 Biên chế ĐH.Tiểu học
8 Võ Ổi Giáo viên 978530509 30/04/1983 Biên chế ĐH.Tiểu học
9 Trần Thị Hồng Giáo viên 918094144 14/02/1980 Biên chế ĐH.Mĩ thuật
10 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Giáo viên 1235608666 01/12/1991 Hợp đồng ĐH.Tiểu học
11 Nguyễn Thị Thúy Lài Giáo viên 945420679 26/02/1980 Biên chế ĐH.Tiểu học
12 Nguyễn Mạnh Linh Giáo viên 1679057905 05/10/1992 Hợp đồng ĐH.Tiểu học
13 Nguyễn Ngọc Hùng Giáo viên 918668150 20/10/1990 Hợp đồng ĐH.Thể dục
14 Nguyễn Thị Lý Giáo viên 945325767 13/02/1965 Biên chế CĐ.Tiểu học
15 Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên 949522124 09/03/1978 Biên chế ĐH.Tiểu học
16 Cao Vân Quỳnh Giáo viên 945389710 10/12/1988 Hợp đồng ĐH.Tin học
17 Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên 1242989299 17/10/1978 Biên chế ĐH.Tiểu học
18 Trương Thị Mỹ Lệ Giáo viên 942234606 13/10/1976 Biên chế ĐH.Tiếng Anh
19 Nguyễn Thị Vi Giáo viên 917727171 20/02/1973 Biên chế ĐH.Tiểu học
20 Nguyễn Thị Huyền Nga Giáo viên 989328038 16/01/1987 Biên chế ĐH.Tiểu học
21 Trần Thị Thanh Nga Giáo viên 913647522 03/09/1981 Biên chế ĐH.Tiểu học
22 Nguyễn Thị Bích Thủy A Giáo viên 912407059 26/12/1973 Biên chế ĐH.Tiểu học
23 Hồ Thị Thanh Nguyệt Giáo viên 917728037 02/03/1963 Biên chế CĐ.Tiểu học
24 Hoàng Thị Mai Cúc Giáo viên 1238207438 03/03/1976 Biên chế ĐH.Tiểu học
25 Lê Thị Ngọc Anh Giáo viên 916976885 06/06/1973 Biên chế ĐH.Tiểu học
26 Trần Thị Dung Giáo viên 987946539 23/02/1988 Biên chế ĐH.Tiếng Anh
27 Nguyễn Xuân Hải Giáo viên 919455268 19/09/1986 Biên chế ĐH.Thể dục
28 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên 1249262986 14/07/1976 Biên chế ĐH.Tiểu học
29 Trần Thị Hoài Giáo viên 1297878678 10/11/1987 Biên chế ĐH.Tiểu học
30 Nguyễn Thị Bích Thủy B Giáo viên 918928447 05/05/1979 Biên chế ĐH.Âm nhạc
31 Đinh Thị Mùi Giáo viên 963866520 21/07/1994 Hợp đồng CĐ.Tiểu học
32 Phan Thị Vân Giáo viên 9436477883 10/12/1988 Hợp đồng CĐ.Tiếng Anh
33 Lê Thị Thanh Huyền Kế toán 946230126 06/08/1980 Biên chế  ĐH. KHTC
34 Từ Thị An Y tế 1237187500 11/02/1983 Biên chế  CĐ.Y tế
35 Trần Thị Thu Hiền Thư viện, thiết bị 945010354 20/10/1988 Biên chế  CĐ. TV,TB