NHỮNG KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ VIỆC HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC

Tháng Mười Một 29, 2016 10:16 chiều

  1. KN quan sát HS và hành vi học tập của họ:KN này giúp GV nắm bắt được những nét đặc trưng, phổ quát (về kiến thức nền tảng, về KN học tập, phong cách, sở trường học tập, hứng thú, tính sẵn sàng học tập, hoặc sự chán nản, không quan tâm đến bài giảng …) của một nhóm hay lớp học. Ví dụ, GV cần có các hành vi như đưa mắt bao quát cả lớp xem có dấu hiệu gì đặc biệt không, sau khi quan sát chung có thể di chuyển sự quan sát vào một nhóm hay vài cá nhân v.v.. Chú ý quan sát khi HS nghe giảng để nắm bắt được sự thay đổi tâm lí từ đó có thể chuẩn đoán HS đã hiểu bài, hay còn lơ mơ, hứng thú học tập hay thờ ơ và có thể từ đó GV tìm ra nguyên nhân để rút kinh nghiệm dạy cho tốt hơn.
  2. KN đo lường những đặc điểm tâm-sinh lí của HS tiểu học: Mục tiêu là để GV nắm bắt được xu thế tâm lí, mối quan hệ, tình cảm của các em với các đối tượng có liên quan tới học tập. Trên cơ sở đó tạo dựng được môi trường tâm lí phù hợp, nâng đỡ người học
  3. KN điều tra bằng những kĩ thuật thông thường: GV cần biết những kĩ thuật thông thường để thu thập thông tin và đánh giá HS. KN này giúp cho GV hiểu được HS về phong cách, hứng thú, kiểu học tập của từng các nhân hoặc nhóm HS một cách khái quát … đồng thời giúp cho GV có những thông tin ban đầu để đánh giá HS về kết quả học tập, tiềm năng phát triển, v.v.. Trên cơ sở đó có sự điều chỉnh hoạt động dạy học của bản thân (cả về nội dung và phương pháp dạy học) phù hợp với từng đối tượng HS.
  4. KN tiến hành thực nghiệm khoa học để hiểu HS tiểu học: Khi GV có những nhận đinh, đánh giá về cá nhân HS hoặc một nhóm HS nào đó tuy nhiên những nhận định này có thể là chưa vững chắc mà chỉ mới là giả thuyết thì GV cần xây dựng thực nghiệm để kiểm chứng xem đúng hay sai. Vì vậy GV cần có KN thực nghiệm khoa học để có thể hiểu HS một cách đầy đủ và chính xác trên cơ sở đó có thể điều chỉnh các chiến lược, phương pháp giảng dạy cho phù hợp. KN thực nghiệm khoa học gồm có KN đặt vấn đề, xây dựng giả thuyết, tiến hành thực nghiệm, phân tích kết quả thực nghiêm v.v…
  5. KN thu thập và phân tích dữ liệu học tập:Góp phần đưa ra những đánh giá chính xác về HS để từ đó có những chiến lược điều chỉnh và thay đổi hoạt động dạy học hợp lý. GV cần biết thu thập những dữ liệu gì, thu thập ở đâu, vào thời điểm nào đồng thời phải có những KN để phân tích các dữ liệu thu thập được cho mục đích tìm hiểu việc học toán của HS…